Nieuws

Eindelijk! Een Amsterdamse politica die snapt dat de voorgenomen regels rondom woningdelen de woningnood in Amsterdam alleen maar zullen vergroten.

VVD gemeenteraadslid Hala Naoum Néhmé heeft het door! De nieuwe regels rondom woningdelen in Amsterdam per 2020 lossen echt helemaal niets op. Erger nog: het zal nog meer druk op de Amsterdamse huurmarkt zetten. Waardoor de huurprijzen alleen maar hoger zullen worden.
Veel verhuurders willen hun woning met meerdere slaapkamers namelijk helemaal niet per kamer verhuren. En vragen de verplichte vergunning voor verhuur per kamer niet aan. Zij gaan straks nog maar aan maximaal 2 personen verhuren. Waar er misschien best 4 zouden kunnen wonen. Voor die 4 woningzoekers die samen een woning willen delen, zijn dus straks 2 woningen nodig in plaats van 1.
Iedereen snapt het, behalve de Amsterdamse gemeenteraad.... Gelukkig ziet Hala Naoum Néhmé het wel!

Belangrijke wijzigingen voor verhuurders in Amsterdam op komst die (willen) verhuren aan 3 of meer woningdelers

Verhuurt u een woning in Amsterdam aan 3 of meer personen, die samen geen huishouden vormen? Of bent u van plan om binnenkort een woning met meerdere slaapkamers aan te kopen in Amsterdam voor de verhuur? Per 1 januari 2020 gaan nieuwe regels gelden voor woningdelen in Amsterdam!

Wat is woningdelen?
Van woningdelen is volgens de gemeente Amsterdam sprake als een woning wordt bewoond door meer dan één huishouden. Een huishouden is volgens de gemeente een alleenstaande dan wel twee (volwassen) personen met of zonder kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren. Indien een woning wordt bewoond door twee personen (ongeacht hun onderlinge relatie of juist de afwezigheid daarvan) is dus sprake gewone bewoning. Woningdelen is dan niet aan de orde. Vanaf drie personen (niet zijnde ouders met kind(eren)) is wel sprake van woningdelen.

 

Huurprijzen in Amsterdam vlakken af in 2e kwartaal 2019

Toen de crisis in 2014 zo'n beetje achter de rug was, zagen we de huurprijzen in Amsterdam bij elke huurderswissel 'de pan uit rijzen'. De koopmarkt was toen nog maar net begonnen aan een voorzichtige opmars. Inmiddels rijzen de prijzen op de koopmarkt uit de pan, maar de huurprijzen zijn al enige tijd aan het stabiliseren. Met name in de grote steden, maar vooral in Amsterdam. Het plafond lijkt wel zo'n beetje bereikt.

Jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector per 1 juli 2019

Jaarlijks mag een verhuurder van woonruimte(s) de huur verhogen. Hoewel hiervan afgeweken mag worden, is het in Nederland standaard om de huurprijzen te verhogen per 1 juli.