Verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten (model B) binnenkort mogelijk?

Tijdelijke verhuur zelfstandige woonruimte
Sinds 1 juni 2016 is het mogelijk om zelfstandige woonruimte voor maximaal 2 jaar, en bij onzelfstandige woonruimte voor maximaal 5 jaar, tijdelijk te verhuren. Dit gebeurt met een huurcontract model B.
Met dit model huurovereenkomst kunt u uw woning(en) momenteel voor een periode van maximaal 2 jaar verhuren, zonder dat de huurder huurrechten opbouwt. Een mooie oplossing als u er bijvoorbeeld over denkt om de woning op termijn te verkopen, als u gaat (proef)samenwonen of de woning bijvoorbeeld voor 1 van uw kinderen heeft gekocht die op termijn gaat studeren.
U hoeft met dit model overigens niet voor de volle 2 jaar te verhuren, het mag ook voor een kortere periode. Zolang u maar niet langer dan 24 maanden verhuurd, dus ook niet 24 maanden en 1 dag. Wilt u de tijdelijke huurovereenkomst aan het einde van de afgesproken periode echter verlengen, dan wordt het direct een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Voor vele verhuurders is dat om diverse redenen onwenselijk. De enige oplossing, als u niet wilt dat de huurovereenkomst overgaat in onbepaalde tijd, is dan om de huurovereenkomst te beëindigen aan het einde van de afgesproken huurperiode. Voor zowel huurder als verhuurder kan dit vervelend zijn. Want wat doet u als de huurder bijvoorbeeld vraagt of hij na de afgesproken periode nog een paar maanden langer mag blijven in afwachting van een andere woning o.i.d.?

In de praktijk blijken zich meer situaties voor te doen waarbij toch de behoefte kan ontstaan om een tijdelijk contract te verlengen zonder dat het tijdelijke karakter van het contract verloren gaat. Het huidige verbod op (tijdelijke) verlenging van tijdelijke verhuur maakt deze mogelijkheid dus erg lastig.

Nog een nadeel van dit contract type
Er zit momenteel nog een groot nadeel in dit model B; de verhuurder dient zich te houden aan de afgesproken huurperiode. De huurder kan echter vanaf dag 1 per kalendermaand de huur tussentijds opzeggen. Hier zit uiteraard geen enkele verhuurder op te wachten. 

Wetsvoorstel m.b.t. verlenging
Er is nu een wetsvoorstel ingediend, met als inzet dat verlenging van deze tijdelijke huurovereenkomsten mogelijk wordt gemaakt. Wanneer deze wet wordt aangenomen, ontstaat de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst eenmaal te verlengen met maximaal 1 jaar, tot een (totaal) maximum van 3 jaar voor zelfstandige woningen en 5 jaar voor onzelfstandige woningen. Een voorwaarde voor verlenging is dat de verhuurder niet heeft verzuimd om de aanzegplicht na te komen; u moet tussen 3 en 1 kalendermaand(en) voor het einde van de afgesproken huurperiode de huur opzeggen bij de huurder.

Daarnaast geeft het wetsvoorstel de mogelijkheid om tegelijkertijd een minimumduur overeen te komen. U spreekt dan bijv. in eerste instantie een maximale huurperiode van 2 jaar af met de huurder, en tegelijkertijd een minimale huurperiode van 1 jaar. Hiermee bent u als verhuurder verzekerd van huurinkomsten gedurende een minimale huurperiode. Veel prettiger!
Indien dit wetsvoorstel definitief wordt aangenomen, zal dit naar verwachting ook terugwerkende kracht hebben voor reeds verlengde, tijdelijke huurovereenkomsten.

Beter voor huurders en verhuurders
Door het wetsvoorstel wordt enerzijds de woonzekerheid voor huurders voor langere tijd gegarandeerd. Anderzijds wordt aan verhuurders tegemoetgekomen doordat zij een minimumduur van de huurovereenkomst met de huurder kunnen afspreken. De wetgever hoopt dat hierdoor meer tijdelijke huurwoningen beschikbaar zullen komen. 

Het wetsvoorstel is op 12 maart 2021 door de tweede kamer aangenomen. Wanneer de eerste kamer dit behandelt, is bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend.
Update juli 2021: het wetsvoorstel is verworpen!

Blijf op de hoogte

Verhuurt u al woningen of denkt u erover na om te gaan investeren in vastgoed? Het huurrecht is ingewikkeld en de huurmarkt is continue in beweging.
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief. Dan houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe wetgeving.


Nieuwste woningen