Jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector per 1 juli 2019

Jaarlijks mag u als verhuurder van woonruimte(s) de huur verhogen. Hoewel hiervan afgeweken mag worden, is het in Nederland standaard om de huurprijzen te verhogen per 1 juli. 

Wie voert de huurverhoging door?
Indien Home of Orange het financiële beheer over een woning voert, dan verzorgen wij voor de verhuurder onder andere ook de jaarlijkse huurverhoging. Bent u zelf de financieel beheerder van de woning, dan bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Indien u wenst te verhogen uiteraard, want u hoeft namelijk niet te verhogen. Bent u bijvoorbeeld heel blij met uw huurder en wilt u graag dat hij/zij langer bij u blijft huren, dan kunt u overwegen om niet te verhogen of met een lager percentage dan toegestaan. Ook een huurverhoging op een andere datum dan 1 juli is overigens toegestaan.
Vindt u het lastig om zelf de jaarlijkse huurverhoging door te voeren? Wij kunnen u helpen de brief op te stellen.

Mogelijke indexeringsclausules in het huurcontract
In de sociale sector gelden strenge regels voor de jaarlijkse huurverhoging. De overheid bepaalt wat de maximale huurverhoging mag zijn, gebaseerd op het inkomen van de huurder. 
In de vrije sector gelden andere regels, daar mag de verhuurder tot op zekere hoogte zelf bepalen hoeveel de jaarlijkse huurverhoging bedraagt. Eén en ander is afhankelijk van de bepaling die hierover in de huurovereenkomst is opgenomen. Er zijn een aantal opties mogelijk:
-Een indexeringsclausule; de huur wordt jaarlijks verhoogd met een percentage dat is af te leiden uit de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huur gaat dan omhoog met de gemiddelde prijsontwikkeling in ons land. Bij huurverhogingen per 1 juli a.s. is het percentage 2,8%.
-Een opslagpercentage; de huur gaat omhoog met het prijsindexcijfer voor consumenten plus een opslagpercentage, bijvoorbeeld 2,8% + 2%.
-Een markthuurbepaling; de markthuurbepaling staat toe dat, na een paar jaar, de huur in één keer fors wordt verhoogd om de huur in lijn te brengen met de marktconforme huren voor vergelijkbare woningen. Als een verhuurder deze clausule hanteert, dan moet hij de huurverhoging ook kunnen onderbouwen op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.
-Er is geen clausule voor de huurverhogingen opgenomen; in dat geval mag de verhuurder in principe elke huurverhoging voorstellen. 

Home of Orange hanteert in haar huurovereenkomsten voor woningen in de vrije sector (kale huur > € 740,42) ‘de indexeringsclausule’. Dit jaar is het inflatiecijfer voor de huurverhoging per 1 juli a.s., in tegenstelling tot voorgaande jaren, met 2,8% relatief hoog.
 
Aandachtspunten huurverhoging
Wilt u dit jaar per 1 juli een huurverhoging voor uw woning in de vrije sector doorvoeren aan uw huurders? Hou dan rekening met het volgende:
-De huurverhoging wordt alleen berekend over de kale huur, niet over bijkomende leveringen zoals servicekosten of gas, water en licht;
-De huur mag eenmaal in de 12 maanden verhoogd worden, ook als de huurder nog geen jaar van u huurt;
-De verhuurder hoeft niet, zoals in de sociale sector wel het geval is, de huurder binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging;
-De verhuurder mag een huurovereenkomst opzeggen als de huurder weigert om de huurverhoging te betalen;
-De huurprijzen in Amsterdam, Haarlem en omstreken stijgen nog slechts licht of stagneren zelfs. Betaalt uw huurder al een marktconforme huurprijs en voert u een relatief hoge huurprijsverhoging door, dan kan de huurder besluiten op zoek te gaan naar een andere woning die beter betaalbaar is. Heeft u een fijne huurder die u graag zou houden? Pas dan op met een extreme huurverhoging die er potentieel voor zorgt dat de huurder vertrekt uit uw woning. U moet dan immers weer opnieuw kosten maken om een nieuwe huurder te vinden en heeft bovendien kans op leegstand.
-Een huurder hoeft niet met de voorgestelde huurverhoging akkoord te gaan, maar dan kan de verhuurder naar de rechter gaan. Vindt de rechter de huurverhoging toch redelijk, dan krijgt de huurder de keuze om de extra huur gewoon elke maand te betalen. Anders zal de huurovereenkomst worden beëindigd. Alleen de rechter kan de huur dan beëindigen.

Vindt u het lastig om de brief met de huurverhoging zelf op te stellen?
Wij doen het graag voor u. Wij maken dan uit uw naam, aan de hand van de door u aangeleverde gegevens, de brief op die u aan uw huurder(s) kunt sturen. Wij rekenen hiervoor € 39,75 incl. BTW.

Wat hebben wij van u nodig om de brief op te stellen?
-het bedrag van de huidige kale huurprijs 
-het bedrag van de huidige bijkomende diensten en leveringen
-de taal van de huurders (Nederlands of Engels)
-de bepaling in uw huurovereenkomst over de huurprijsverhoging
-de adresgegevens van de woning
-de NAW-gegevens van de huurder(s)
-de NAW-gegevens van de verhuurder(s)