Huurverhoging sociale sector per 1 juli 2020

In Nederland is het standaard om per 1 juli de jaarlijkse huurverhoging door te voeren.

Sociale sector
Heeft u een woning met maximaal 142 punten (prijspeil 1 juli 2020) en een kale huurprijs van maximaal € 737,14? Dan valt de woning in de sociale sector. Verhuurt u in de sociale sector, dan moet u minimaal 2 maanden voor aanvang van de huurverhoging uw huurders daarvan in kennis stellen. Bij een huurverhoging per 1 juli, dient u dus de huurders daar uiterlijk 30 april a.s. over te informeren. Bij verhuur in de vrije sector mag dat ook later.

In de sociale sector bepaalt de overheid de maximale huurverhoging. Was het inkomen van uw huurder in 2018 minder dan € 43.574,00 dan mag u verhogen met maximaal 5,1%. Een verhoging wordt alleen berekend over de kale huur! Heeft uw huurder een hoger inkomen, dan mag u met maximaal 6,6% verhogen.

Vrije sector
Verhuurt u in de vrije sector? Dan bent u, afhankelijk van de clausule over huurverhoging in uw huurcontract, redelijk vrij om zelf de huurverhoging te bepalen. Wij volgen over het algemeen het CBS-inflatiecijfer. Dat is momenteel nog niet bekend, hierover zullen wij u later informeren.

De huur verhogen tijdens de corona-crisis
We zitten nu middenin een crisis waarvan de duur en de uitkomst niet duidelijk zijn. Huurders die hun baan verliezen of in inkomen achteruit gaan, kunnen de huurverhoging mogelijk niet betalen. Of willen deze niet betalen. Het risico bestaat bovendien in deze tijd zeker dat uw huurders opzeggen als u (teveel) verhoogt. Vraag u dus goed af wie uw huurder is, wat zijn/haar financiële situatie is en of uw huurprijs na een huurverhoging wellicht boven marktconform komt. Vertrekt uw huurder, dan heeft u namelijk mogelijk langere tijd leegstand.

Moreel appèl aan verhuurders
In de media en de politiek worden nu regelmatig oproepen gedaan om de huur te matigen om huurders niet verder in problemen te brengen nu we middenin de corona-crisis zitten. Er wordt een ‘moreel appèl’ gedaan op verhuurders om sociaal gedrag te tonen aan hun huurders.
De oppositie partijen in de Tweede Kamer hebben een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld dat er geen huisuitzettingen mogen plaatsvinden (vooral vanwege betalingsachterstanden) en ook dat de huurprijzen worden bevroren. Er zou volgens hen een maximale aanpassing van de huurprijs mogen zijn van het inflatiepercentage. Het amendement is ingediend op de Spoedwet tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten om een tijdelijke huurstop mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor de sociale sector als voor de vrije sector en is een noodmaatregel. De minister was tegen, maar de Senaat besliste anders. Dit alles dient nog nader uitgewerkt te worden. Op dit moment (22 april) is er nog geen verdere informatie bekend.

Moet ik verplicht verhogen op 1 juli?
U hoeft niet perse te verhogen op 1 juli. U kunt het ook een jaartje overslaan, u kunt het op een later moment in het jaar doen (mits u maximaal 1 keer per jaar verhoogt) of met een lager percentage dan toegestaan.

Doen wij het financieel beheer voor u? Dan nemen wij contact met u op en regelen dit voor u. Bent u zelf de financieel beheerder van de woning, dan bent u hier zelf verantwoordelijk voor.