Huurprijzen in Amsterdam vlakken af in 2e kwartaal 2019

Toen de crisis in 2014 zo'n beetje achter de rug was, zagen we de huurprijzen in Amsterdam bij elke huurderswissel 'de pan uit rijzen'. De koopmarkt was toen overigens nog maar net begonnen aan een voorzichtige opmars. Inmiddels rijzen de prijzen op de koopmarkt uit de pan, maar de huurprijzen zijn al enige tijd aan het stabiliseren. Met name in de grote steden, maar vooral in Amsterdam. Het plafond van de huurprijzen lijkt wel zo'n beetje bereikt in Amsterdam. In tegenstelling tot de omliggende gemeentes, waar huurders duidelijk hun toevlucht zoeken. Al enige tijd zien we expats, die in Amsterdam werken, uitwijken naar bijv. Haarlem en Almere. Waar als gevolg daarvan de huurprijzen ook weer aan een flinke opmars zijn begonnen.
Pararius, het grootste landelijke woningplatform, constateert deze trend ook.

De overheid en veel gemeenten zinnen op maatregelen om de huurprijzen te beteugelen. Zo wordt het 'woningdelen' in 2020 in Amsterdam weer verder bemoeilijkt. Vreemd, omdat daarmee de woningnood (die ze zeggen tegen te willen gaan) alleen maar toeneemt! Ondertussen beraadt minister Ollongren zich op een tijdelijke noodknop, worden de eisen aan nieuwbouwwoningen door de klimaateisen alleen maar meer en wordt er nagedacht over de mogelijkheid om een zelfbewoningsplicht in te voeren bij nieuwbouwwoningen.
Allemaal maatregelen die volgens ons alleen maar meer woningnood gaan opleveren. Want als de overheid met enige regelmaat de spelregels veranderd gedurende het spel, dan zullen investeerders afhaken. En dat zijn nou net de partijen die ervoor zorgen dat er gebouwd kan worden. Met als gevolg dat er nog minder gebouwd wordt. En bouwen-bouwen-bouwen is het enige dat de woningnood oplost en tegelijkertijd de huren beteugelt. Want bij schaarste horen nou eenmaal hoge prijzen....