Nieuws

Door de corona-crisis en daarmee wegblijvende expats en toeristen dalen de huren licht in Amsterdam e.o.

Het is duidelijk te merken dat er sinds medio maart nog steeds weinig inkomende expats zijn. De verhuizingen die wij momenteel waarnemen, komen vooral voor rekening van Nederlandse huurders en expats die al langer in de stad wonen. Daarnaast is een deel van de expats terug gegaan naar hun thuisland en worden bovendien veel woningen, die voorheen via AirBnB verhuurd werden, nu ook aangeboden voor de lange termijn verhuur. Lagere vraag en een hoger aanbod resulteert over het algemeen in lagere huurprijzen. Pararius, de grootste verhuur website van Nederland, heeft dat nu ook op basis van recente cijfers geconcludeerd. 

Brief van minister Ollongren aan de Tweede kamer met maatregelen om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren

Op 15 mei j.l. heeft minister Ollongren een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met vier maatregelen die ze neemt om de betaalbaarheid van woningen voor mensen met een middeninkomen en starters te verbeteren en om excessen in de woningmarkt aan te pakken. Het lijkt dat hiermee de gevreesde ‘tijdelijke noodknop’ van tafel is! Het is nu overigens nog maar een brief, die door haar ambtenaren zal moeten worden uitgewerkt tot een wetsvoorstel.
Dit zijn haar voorstellen:

Huurverhoging vrije sector per 1 juli 2020

Jaarlijks mag u als verhuurder van woonruimte(s) de huur verhogen. Hoewel hiervan afgeweken mag worden, is het in Nederland standaard om de huurprijzen te verhogen per 1 juli. Verhuurt u in de sociale sector (kale huur < € 737,14), dan moet u minimaal 2 kalendermaanden van te voren de huurders informeren over de huurverhoging. In de vrije sector (kale huur > € 737,14) is dit niet nodig.

Huurverhoging sociale sector per 1 juli 2020

In Nederland is het standaard om per 1 juli de jaarlijkse huurverhoging door te voeren.

Sociale sector
Heeft u een woning met maximaal 145 punten en een kale huurprijs van maximaal € 737,14? Dan valt de woning in de sociale sector. Verhuurt u in de sociale sector, dan moet u minimaal 2 maanden voor aanvang van de huurverhoging uw huurders daarvan in kennis stellen. Bij een huurverhoging per 1 juli, dient u dus de huurders daar uiterlijk 30 april a.s. over te informeren. Bij verhuur in de vrije sector mag dat ook later.

In de sociale sector bepaalt de overheid de maximale huurverhoging. Was het inkomen van uw huurder in 2018 minder dan € 43.574,00 dan mag u verhogen met maximaal 5,1%. Een verhoging wordt alleen berekend over de kale huur! Heeft uw huurder een hoger inkomen, dan mag u met maximaal 6,6% verhogen.

Corona-crisis: een aantal scenario's voor de vastgoedmarkt

We zitten in Nederland nu ruim 5 weken in een halve oftewel intelligente lockdown. In die korte periode is de huurmarkt behoorlijk stilgevallen; er worden nog maar mondjesmaat panden verhuurd, maar vragen worden aan ons des te meer gesteld. Wij worden benaderd door verhuurders van panden, maar ook door kopers en verkopers, over hoe wij de situatie zien.
Zoals ieder ander kunnen wij niet in de toekomst kijken. Toch denken we inmiddels, na 5 weken in deze situatie, dat we de contouren en de gevolgen van de huidige situatie redelijk kunnen inschatten voor de huurmarkt. Uiteraard is alles afhankelijk van de duur van deze crisis en hoe de economie zich vervolgens ontwikkelt. Hoewel we ons beseffen dat onze visie morgen alweer verouderd kan zijn, proberen we u toch te informeren over onze ervaringen, onze ideeën en onze zienswijze. 

 

Spoedwet tijdelijke verlenging van ‘tijdelijke huurovereenkomsten (model B)’ i.v.m. corona-crisis

In verband met de corona-crisis heeft de Tweede Kamer op 6 april 2020 de spoedwet ‘tijdelijke verlenging van tijdelijke huurovereenkomst’ gepubliceerd en ingediend bij de Tweede Kamer.

Wat houdt de spoedwet in?
Deze spoedwet maakt het mogelijk om tijdelijke huurcontracten (model B) met maximaal 3 maanden te verlengen, maar uiterlijk tot 1 september 2020.
De wet is alleen van toepassing op huurcontracten waarvan de einddatum ligt ná 31 maart 2020 en vóór 1 juli 2020 en geldt zowel voor zelfstandige woonruimtes (huurcontract van maximaal 2 jaar) als voor onzelfstandige woonruimtes (huurcontract van maximaal 5 jaar).
 

De huurprijzen in Nederland blijven stijgen, maar minder hard dan voorheen

Volgens Pararius stegen in het vierde kwartaal van 2019 de huurprijzen met 4,8 procent naar een gemiddelde vierkante meterprijs van € 16,77 per maand ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de vijf grootste steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven was de prijsstijging echter kleiner: daar stegen de prijzen met niet meer dan 3,4 procent ten opzichte van Q4 2018. Amsterdam (+3,1%) heeft zelfs een drukkend effect op de landelijke huurprijsstijging. Als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten, komt de gemiddelde landelijke huurprijsstijging op 5,3 procent uit: 0,5 procentpunt hoger dan wanneer Amsterdam wél wordt meegeteld. Hieruit blijkt dat de prijzen in de rest van Nederland procentueel gezien harder stijgen dan in Amsterdam. 

Voorkom koolmonoxide vergiftiging in uw verhuurde woning(en). U kunt er in de toekomst als verhuurder verantwoordelijk voor worden gehouden.

Het is december en het wordt weer kouder. En daarmee neemt ook het risico op koolmonoxide vergiftiging toe. Met mogelijk rampzalige gevolgen voor uw huurder(s). Het gas wordt niet voor niets een sluipmoordenaar genoemd; het is met het blote oog niet te zien, smaakt nergens naar, is reukloos én dodelijk.

Een koolmonoxide vergiftiging uit zich als vage griepklachten, hoofdpijn, flauwvallen, duizelingen en zelfs verlies van realiteitszin. Een koolmonoxide vergiftiging is, simpel gezegd, een tekort aan zuurstof in het bloed. Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er echter ernstige symptomen op zoals bewusteloosheid, coma en/of blijvende hersenschade met mogelijk zelfs overlijden als gevolg.