News

Yearly rental increase per 1 July 2020

In the Netherlands, it is standard practice to implement the annual rent increase per 1 July.

Social sector
Do you have a home with a maximum of 145 points and a bare rental price of a maximum of € 737.14? Then the house is in the social sector. If you rent out in the social sector, you must notify your tenants at least 2 months before the start of the rent increase. In the event of a rent increase as of 1 July, you must therefore inform the tenants about this no later than 30 April. You can do this later in the free sector.

In the social sector, the government determines the maximum rent increase. If your tenant's income in 2018 was less than € 43,574.00, you may increase with a maximum of 5.1%. An increase is only calculated on the bare rent! If your tenant has a higher income, you may increase by a maximum of 6.6%.

Corona-crisis: a number of possible scenario's for the real estate market

In the Netherlands we now have been in a half or intelligent lockdown for more than 5 weeks. In that short period, the rental market has come more or less to a standstill; properties are only being rented out sparsely, but questions are asked all the more. We are approached by landlords of properties, but also by buyers and sellers, about how we see the situation.

Like everyone else, we cannot predict the future. However, after 5 weeks in this situation, we now think that we can reasonably estimate the contours and consequences of the current situation for the rental market.
Of course, everything depends on the duration of this crisis and how the economy will subsequently develop. Although we realize that our vision may already be outdated tomorrow, we still try to inform you about our experiences, our ideas and our view.
 

Emergency Law temporary extension of "temporary rental agreements (model B)" in connection with corona crisis

In connection with the corona crisis, the Dutch House of Representatives published the emergency law "temporary extension of temporary leases" on 6 April 2020 and submitted it to the House of Representatives.

 

De huurprijzen in Nederland blijven stijgen, maar minder hard dan voorheen

Volgens Pararius stegen in het vierde kwartaal van 2019 de huurprijzen met 4,8 procent naar een gemiddelde vierkante meterprijs van € 16,77 per maand ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de vijf grootste steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven was de prijsstijging echter kleiner: daar stegen de prijzen met niet meer dan 3,4 procent ten opzichte van Q4 2018. Amsterdam (+3,1%) heeft zelfs een drukkend effect op de landelijke huurprijsstijging. Als Amsterdam buiten beschouwing wordt gelaten, komt de gemiddelde landelijke huurprijsstijging op 5,3 procent uit: 0,5 procentpunt hoger dan wanneer Amsterdam wél wordt meegeteld. Hieruit blijkt dat de prijzen in de rest van Nederland procentueel gezien harder stijgen dan in Amsterdam. 

Voorkom koolmonoxide vergiftiging in uw verhuurde woning(en). U kunt er in de toekomst als verhuurder verantwoordelijk voor worden gehouden.

Het is december en het wordt weer kouder. En daarmee neemt ook het risico op koolmonoxide vergiftiging toe. Met mogelijk rampzalige gevolgen voor uw huurder(s). Het gas wordt niet voor niets een sluipmoordenaar genoemd; het is met het blote oog niet te zien, smaakt nergens naar, is reukloos én dodelijk.

Een koolmonoxide vergiftiging uit zich als vage griepklachten, hoofdpijn, flauwvallen, duizelingen en zelfs verlies van realiteitszin. Een koolmonoxide vergiftiging is, simpel gezegd, een tekort aan zuurstof in het bloed. Bij een hoge concentratie koolmonoxide treden er echter ernstige symptomen op zoals bewusteloosheid, coma en/of blijvende hersenschade met mogelijk zelfs overlijden als gevolg.

Eindelijk! Een Amsterdamse politica die snapt dat de voorgenomen regels rondom woningdelen de woningnood in Amsterdam alleen maar zullen vergroten.

VVD gemeenteraadslid Hala Naoum Néhmé heeft het door! De nieuwe regels rondom woningdelen in Amsterdam per 2020 lossen echt helemaal niets op. Erger nog: het zal nog meer druk op de Amsterdamse huurmarkt zetten. Waardoor de huurprijzen alleen maar hoger zullen worden.
Veel verhuurders willen hun woning met meerdere slaapkamers namelijk helemaal niet per kamer verhuren. En vragen de verplichte vergunning voor verhuur per kamer niet aan. Zij gaan straks nog maar aan maximaal 2 personen verhuren. Waar er misschien best 4 zouden kunnen wonen. Voor die 4 woningzoekers die samen een woning willen delen, zijn dus straks 2 woningen nodig in plaats van 1.
Iedereen snapt het, behalve de Amsterdamse gemeenteraad.... Gelukkig ziet Hala Naoum Néhmé het wel!

Belangrijke wijzigingen voor verhuurders in Amsterdam op komst die (willen) verhuren aan 3 of meer woningdelers

Verhuurt u een woning in Amsterdam aan 3 of meer personen, die samen geen huishouden vormen? Of bent u van plan om binnenkort een woning met meerdere slaapkamers aan te kopen in Amsterdam voor de verhuur? Per 1 januari 2020 gaan nieuwe regels gelden voor woningdelen in Amsterdam!

Wat is woningdelen?
Van woningdelen is volgens de gemeente Amsterdam sprake als een woning wordt bewoond door meer dan één huishouden. Een huishouden is volgens de gemeente een alleenstaande dan wel twee (volwassen) personen met of zonder kinderen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren. Indien een woning wordt bewoond door twee personen (ongeacht hun onderlinge relatie of juist de afwezigheid daarvan) is dus sprake gewone bewoning. Woningdelen is dan niet aan de orde. Vanaf drie personen (niet zijnde ouders met kind(eren)) is wel sprake van woningdelen.

 

Huurprijzen in Amsterdam vlakken af in 2e kwartaal 2019

Toen de crisis in 2014 zo'n beetje achter de rug was, zagen we de huurprijzen in Amsterdam bij elke huurderswissel 'de pan uit rijzen'. De koopmarkt was toen nog maar net begonnen aan een voorzichtige opmars. Inmiddels rijzen de prijzen op de koopmarkt uit de pan, maar de huurprijzen zijn al enige tijd aan het stabiliseren. Met name in de grote steden, maar vooral in Amsterdam. Het plafond lijkt wel zo'n beetje bereikt.